X

Home  >  Kan jeg delta med flere familiemedlemmer på samme e-postadresse?

Kan jeg delta med flere familiemedlemmer på samme e-postadresse?

Du kan ikke legge inn flere personer knyttet til samme e-postadresse innenfor samme luke-dato. Kun det første svaret brukt med en og samme e-postadresse blir med i konkurransen. 

Ønsker du å delta på vegne av andre i familien, må du serfor bruke de enkeltes personlige e-postadresse.

Viser også til betingelsene


0 Smart?

Se alle spørsmål