X

Home  >  Når kan jeg delta?

Når kan jeg delta?

Kalenderen starter 1. desember kl 00:00 og varer fram til 24. desember 23:59. Hver dag «aktiveres» ny luke kl 00:00. For å delta må du både åpne luken og sende inn svaret innenfor disse tidsfristene. Selv om det teknisk er mulig å åpne en luke før kl 00:00 og deretter sende inn svaret etter kl 00:00 vil ikke det svaret bli med i trekningen. 


0 Smart?

Se alle spørsmål