X

Home  >  Jeg vant, hvordan mottar jeg premien?

Jeg vant, hvordan mottar jeg premien?

Straks du er blitt trukket ut som vinner får premiegiveren en e-post fra Atlanterhavsporten med ditt navn, adresse og e-postadresse. 

Deretter er det premiegiveren som har ansvaret for at du mottar premien, og om du ikke mottar premien innen rimelig tid skal du ta direkte kontakt med premiegiveren. Atlanterhavsporten kan dessverre ikke hjelpe deg med å motta premien. 

Husk også at det er ditt ansvar å oppgi riktig personalia, postadresse og/eller e-postadresse. Er en av disse feil, kan det hende at du ikke vil motta premien.


2 Smart?

Se alle spørsmål