X

19. juni 2020

Førsteslåtten på Bjerkestrand

drone

200619090538_-_Grasslått.jpg

I forbindelse med førsteslåtten ved Bjerkestrand var jeg med på et prosjekt som gikk ut på å finne rådyrkalver som ligger i gresset før bonden kommer med slåmaskina. Dette ble gjort med drone påmontert varmesøkende kamera. Se mer om dette på www.findbambi.com
  • 200619090538_-_Grasslått.jpg
  • 200619090728_-_Grasslått.jpg
  • 200619090746_-_Grasslått.jpg
  • 200619090915_-_Frei.jpg
  • 200619092016_-_Slåmaskin.jpg
  • 200619092024_-_Traktor.jpg
  • 200619092039_-_Traktor_slåmaskin.jpg

Annonser
Søk etter ord

 Search