X

Betingelser for Julekalenderen på Atlanterhavsporten.no®

 

Når du deltar i konkurransen har du samtidig godkjent at du aksepterer disse betingelsene som gjelder for julekalenderen:


Kortversjon:

- Du kan maks delta en (1) gang pr dag!
- Premiegiverne er ansvarlig for at du får premien om du vinner
- Vi vil ikke bruke dine opplysninger (Navn, adresse og e-postadresse) til annet enn denne nettsiden og sender dine opplysninger til premiegiver bare om du vinner
- Vi benytter din e-postadresse gjennom kalenderperioden - og bruker den til å minne deg på neste års kalender. Du kan når som helst endre opplysningene vi har lagret ved å følge lenke i e-postene du mottar fra oss.  


Varighet 
Konkurransen går fra 1. desember 2021 kl 00:00 til 24. desember 2021 kl 23:59 fordelt på 1 konkurranse pr dag. Man kan kun delta med 1 -ett- svar pr dag.

Hvem kan delta?
Man må legge inn gyldig e-postadresse og postadresseinformasjon for å delta. Samme e-postadresse kan brukes kun én gang pr. dag. Hvis man registrerer flere svar pr dag, blir kun det første svaret med i konkurransen. Hvis det mangler (eller er feil) postadresse eller at e-postadressen inneholder feil vil ikke svaret bli med i trekningen. Kun personer med norsk postadresse kan være med. Deltagere under 18 år kan delta med samtykke fra foresatte. Grupper (organisasjoner, skoleklasser, firma el.l.) kan også delta, men man må i slike tilfeller registrere e-postadressen til en av personene i gruppen.

Hvem kan ikke delta?
Personer som ikke har norsk postadresse. Enkeltpersoner bosatt i samme husstand som undertegnede. Atlanterhavsporten forbeholder seg retten til å forkaste svar om det er mistanke om misbruk eller andre forhold. 

Trekning
Trekningen foregår blant de som oppfyller kravene og har sendt inn riktig svar innenfor den aktuelle datoen. Selve trekningen vil foregå, om mulig, i løpet av de påfølgende dagene. Alle som deltok i dagens konkurranse vil motta en e-post om at trekningen har funnet sted.

Noen av premiene kan være av en slik art at den passer kun for enkelte - dette gjelder spesielt geografiske forhold (at f.eks. premien kun passer de som bor på Nordmøre). I slike tilfeller vil det kunne bli foretatt ny trekning av vinnere inntil en vinner som passer til premien blir trukket ut.

Enkelte av premiene må hentes hos premiegiveren, dette blir orientert om fra premiegiveren. Vinnere må selv etterlyse premier direkte til premiegivere om de ikke kommer innen rimelig tid.

Offentliggjøring av vinnere
Navn på vinnere blir oppdatert på nettsiden under dagens luke. Her offentliggjøres både navn og premie samt bosted til vinneren. Premiegivere vil fortløpende få beskjed når deres premie er blitt trukket ut og hvem som vant (navn, adresse og postadresse samt e-postadresse om det er nødvendig).

Premieansvar / ansvar generelt
Det er utelukkende premiegiverene som er ansvarlig for at vinnere mottar sine premier. Atlanterhavsporten har ikke ansvar for premier og tar heller ikke på seg ansvar for hendelser i noen form som følge av deltagelse i og bruk av denne julekalenderen. Vi tar også forbehold om skrivefeil og programfeil.

Bruk av informasjon
All informasjon som deltagere legger igjen, blir kun brukt i forbindelse med denne nettsiden og alle henvendelser vil skje pr e-post. Man vil i løpet av konkurranseperioden motta e-poster med påminnelse om kalenderen. Etter konkurranseperioden vil man kunne motta e-post som handler om status på kalenderen og påminnelse om kommende års kalender. Man forplikter seg ingenting ved å delta i denne konkurransen og det er helt kostnadsfritt å delta. Ved å bruke lenkene i bunnen av e-poster du mottar, kan du endre opplysninger eller fjerne deg fra listen. 

Ditt navn og postadresse blir bare brukt dersom du er vinner i kalenderen - denne informasjonen blir da kun sendt til den aktuelle premiegiveren. Vinnere blir offentliggjort på nettsiden med navn og poststed.

Ansvarsfraskrivelse
Atlanterhavsporten, dens eiere og arrangører og Kvalvik Link fraskriver seg et hvert ansvar, økonomisk eller av annen karakter i forhold til denne kalenderen og/eller nettsiden (med tilhørende nettsider) spesielt og generelt. 
 
Eierforhorhold

Innholdet i kalenderen er kopibeskyttet iht lov om åndsverk. Det er ikke tillatt å bruke bilder eller informasjon fra kalenderen uten skriftlig samtykke.

Ansvarlig for denne julekalenderen og Atlanterhavsporten.no® er Kvalvik Link (org. nr NO 980 810 909 MVA). Ide, opphavsperson og redaktør er Per Kvalvik (per@kvalvik.no).

Atlanterhavsporten® er et registrert varemerke.

Spørsmål vedr. disse betingelsene rettes til per@kvalvik.no.

For Atlanterhavsporten.no®
Per Kvalvik
Kvalvik Link
desember 2021

Søk etter ord

 Search